Cennik Mieszkania - Mehoffera 32

Ilość pokoi Piętro nr lokalu Powierzchnia [m2] Cena m2 brutto [zł] Cena lokalu brutto [zł] Informacje dodatkowe Status Pobierz
plan
2 0 1 38.22 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
2 1 10 51.37 - - Balkon 6.52 sprzedane Pobierz metryczkę
2 2 11 38.10 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
2 2 12 48.49 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
2 2 13 35.61 - - Balkon 1.55 sprzedane Pobierz metryczkę
4 2 14 86.43 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
2 2 15 49.66 - - Balkon 7.72 sprzedane Pobierz metryczkę
2 2 16 51.16 - - Balkon 6.52 sprzedane Pobierz metryczkę
2 3 17 38.03 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
2 3 18 48.49 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
2 3 19 35.55 - - Balkon 1.55 sprzedane Pobierz metryczkę
2 0 2 48.81 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
4 3 20 86.43 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
2 3 21 49.63 - - Balkon 7.72 sprzedane Pobierz metryczkę
2 3 22 51.16 - - Balkon 6.52 sprzedane Pobierz metryczkę
2 0 23 51.10 - - Balkon 4.56 sprzedane Pobierz metryczkę
2 0 24 43.71 - - Balkon 4.41 sprzedane Pobierz metryczkę
2 0 25 49.96 - - Balkon 4.20 sprzedane Pobierz metryczkę
2 0 26 50.95 - - Balkon 3.77 sprzedane Pobierz metryczkę
2 0 27 41.70 - - Balkon 6.52 sprzedane Pobierz metryczkę
3 1 28 66.42 - - Balkon 4.56 sprzedane Pobierz metryczkę
3 1 29 71.42 - - Balkon 4.41 sprzedane Pobierz metryczkę
2 0 3 35.72 - - Balkon 1.55 sprzedane Pobierz metryczkę
2 1 30 49.84 - - Balkon 4.20 sprzedane Pobierz metryczkę
2 1 31 50.88 - - Balkon 3.77 sprzedane Pobierz metryczkę
2 1 32 53.50 - - Balkon 7.54 sprzedane Pobierz metryczkę
3 2 33 66.21 - - Balkon 4.56 sprzedane Pobierz metryczkę
3 2 34 71.21 - - Balkon 4.41 sprzedane Pobierz metryczkę
2 2 35 49.69 - - Balkon 4.20 sprzedane Pobierz metryczkę
2 2 36 50.67 - - Balkon 3.77 sprzedane Pobierz metryczkę
2 2 37 53.22 - - Balkon 7.54 sprzedane Pobierz metryczkę
3 3 38 66.21 - - Balkon 4.56 sprzedane Pobierz metryczkę
3 3 39 71.05 - - Balkon 4.41 sprzedane Pobierz metryczkę
4 0 4 86.90 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
2 3 40 49.69 - - Balkon 4.20 sprzedane Pobierz metryczkę
2 3 41 50.67 - - Balkon 3.77 sprzedane Pobierz metryczkę
2 3 42 53.22 - - Balkon 7.54 sprzedane Pobierz metryczkę
2 0 43 54.58 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
3 0 44 64.27 - - Balkon 4.29 sprzedane Pobierz metryczkę
2 1 45 54.30 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
2 1 46 51.92 - - Balkon 4.29 sprzedane Pobierz metryczkę
3 1 47 58.41 - - Balkon 4.56 sprzedane Pobierz metryczkę
2 2 48 54.02 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
2 2 49 51.62 - - Balkon 4.29 sprzedane Pobierz metryczkę
2 1 5 38.18 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
3 2 50 58.18 - - Balkon 4.56 sprzedane Pobierz metryczkę
2 3 51 68.23 - - Taras 67.67 sprzedane Pobierz metryczkę
2 3 52 51.62 - - Balkon 4.29 sprzedane Pobierz metryczkę
3 3 53 58.18 - - Balkon 4.56 sprzedane Pobierz metryczkę
2 1 6 48.72 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
2 1 7 35.60 - - Balkon 1.55 sprzedane Pobierz metryczkę
4 1 8 86.75 - - Balkon 4.46 sprzedane Pobierz metryczkę
2 1 9 49.79 - - Balkon 7.72 sprzedane Pobierz metryczkę